Litografi

 

Litografi

Litografi – Teknikken

Litografi er en teknikk som bygger på prinsippet om at vann og fett avstøter hverandre. Motivet tegnes eller males på kalkstein, med en fettholdig blyant eller tusj. Så etser man tegningen med syreblandet gummi arabicum slik at motivet er festet til steinen. Deretter fukter man steinen som så påføres trykksverte som kun vil feste seg på de tegnede eller malte partiene. Det er viktig at steinen holdes fuktig under trykking slik at trykksverten bare fester seg til de fete partiene, altså motivet. På denne måten utnyttes prinsippet om at vann og fett avstøter hverandre i framstillingen av litografi.

For å overføre motivet til papir legges papir på kalksteinen i en litopresse og motivet overføres så til papiret under høyt trykk.

For å lage et litografi i flere farger må man kjøre gjennom steinen i pressen flere ganger. For hver omgang må det tegnes eller males et nytt motiv på steinen. En ny farge valses på steinen i pressen og fester seg til papiret.

Litografi – Historikken

Det var komponisten og dramatikeren Alois Senefelder som på slutten av 1700-tallet utviklet litografi som trykkmetode. Hans utgangspunkt var behovet for å mangfoldiggjøre partiturer. I 1818 kom det ut en lærebok i litografi, Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey, basert på hans metoder og arbeid med litografiteknikk.

Før teknikken med litografi kom var den vanligste måten innen grafiske teknikker å trykke på kobberplater. Men da det var mulig å ta langt flere avtrykk fra en litostein ble litografi raks populært og en av de mest brukte grafiske metodene. Litografi som teknikk ble brukt både for å trykke opp kart, byplaner, spillkort, programmer og andre praktiske trykksaker med også til reproduksjon av malerier og portretter. Over hele Europa kom det nå trykkerier basert på litografi. I Christiania etablerte Louis Fehr et trykkeri i 1822 og det første trykkeriet av denne typen i Bergen ble etablert av Georg Prahl i 1827.

I vår tid er det nå bare billedkunstnere som bruker teknikken med litografi. Andre trykkemetoder med offset og digitale metoder har de siste 80 årene overtatt som kommersiell mangfoldiggjøringsteknikk.

Ordet litografi forbindes i dag med kunst. Litografi som kunstneriske utrykk er ofte det første møte folk har med originalkunst på grunn av pris og tilgjengelighet.